Advisering

Advisering bij allerlei vragen en problemen met betrekking tot nieuwbouw en of de bouwkundige staat van woningen, overheidspanden of bedrijfsgebouwen.

Zowel in nieuwe als bestaande situaties.

 

Onze opdrachtgevers hiervoor zijn particulieren, stichtingen/ verenigingen als ook bedrijven en beleggers.

Advieswerk

Het komt voor dat we gevraagd worden voor een enkel advies richting verbouw of bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel. Voor deze mensen dienen we als vraagbaak.

 

Ook krijgen wij verzoeken om aspirant kopers c.q. bouwers vanaf het allereerste begin te begeleiden in hun proces om zo te komen tot een gewenste bouwproject. Samen zetten we dan een plan op om dit te realiseren.

 

Daar waar belangen verweven zijn worden we ook gevraagd om als onafhankelijke partij de financiële afrekening van het bouwproces op ons te nemen.

Oplevering

Wanneer een nieuwe woning of bedrijfspand klaar is volgt er een oplevering van de aannemer aan de opdrachtgever(s).

De aannemer legt dan verantwoording af van dat gene wat hij/zij gebouwd heeft. Tijdens zo’n oplevering controleren we samen met de opdrachtgevers(s) de uitgevoerde werkzaamheden.

Deze worden dan door ons in een “Proces Verbaal van Oplevering” vast gelegd.

Aankoopkeuring

Zo verrichten wij voor onze opdrachtgevers een aankoopkeuring van een woning of bedrijfspand.

Hierbij gaan we met de aspirant koper(s) het hele pand door. Van boven tot waar mogelijk onderin de kruipruimte.

Afhankelijk van de behoefte van de klant doen we dit op mondelinge basis of in de vorm van een schriftelijke rapportage.

Geconstateerde knelpunten worden kenbaar gemaakt die de opdrachtgever(s) mee kan nemen in zijn/haar besluitvorming.

ADVISERINGSPROJECTEN

  • All