Beheer

Onder beheer vallen de volgende onderdelen;

  • Het opzetten en beheren van planmatig onderhoud
  • VvE beheer diensten
  • Makelaars

Planmatig Onderhoudsadviezen;

 

De meeste opdrachtgevers voor dit onderdeel zijn bedrijven en overheidsinstanties.

Na het opnemen van een desbetreffende pand, z.g. nulmeting, gaan we over tot het opzetten van een onderhoudsrapportage. Daar kan een meerjarenplanning en een kostenraming aan worden gekoppeld.

 

 

Af en toe verzoekt een particulier ons om een aankoopkeuringsrapportage te voorzien van een meerjarenplanning zodat met weet wanneer wat aan onderhoud uitgevoerd moet worden.

VvE beheer diensten;

Werkzaamheden die wij verrichten voor Vereniging van Eigenaren zijn;

 

• Het verrichten van een bouwkundige keuringen in appartementengebouw of het pand(en) van een VvE.

• Het opzetten van een kostenraming en een globale meerjarenplanning.

• Het opzetten van een planmatig onderhoudsrapportage.

• Onderzoek plegen naar en adviseren in een bouwkundig probleem.

• Het geven van een second opinion.

• Het beheren van appartement complexen zowel technisch als administratief.

Makelaars;

Voor makelaars voeren we ook de volgende werkzaamheden uit;

 

• Het verrichten van een bouwkundige (aankoop)keuring van een woning of bedrijfspand(en).
• Het opleveren van woningen of bedrijfspand(en)
• Onderzoek plegen naar en adviseren in een bouwkundig probleem.
• Het geven van een second opinion.