Bouwmanagement

Het begeleiden van een bouw wordt ook wel bouwmanagement genoemd.

Hierbij is het coördineren van de totale bouwproces van begin tot aan de oplevering van groot belang. Naast dat deze werkzaamheden, die veel tijd kosten, is een goed inzicht in de diverse onderdelen van het bouwproces ook van belang. Vooral bij grotere uitgebreidere projecten.

Directieuitvoering

Daar de meeste van onze opdrachtgevers geen tijd hebben en niet bekend zijn met het bouwproces dan wel de omgang met aannemers en onderaannemers, ontzorgen wij hen door hun aanspreekpunt te zijn tijdens de uitvoering.

Toezicht

Indien nodig controleren wij tijdens de uitvoering nauwkeurig de gang van zaken. De eventueel ontdekte onvolkomenheden worden met de aannemer besproken en aangepast.

Werkzaamheden nieuwbouw

Hiervoor kunnen we de gehele projectmanagement voor uw doen.

Advisering vanaf de zijlijn is in sommige gevallen voor een opdrachtgever wenselijk. Hiervoor zijn we ook beschikbaar en overleggen de intensiviteit van de controles.

Werkzaamheden voor bestaande bouw

We onderzoeken de probleem situaties in bestaande panden en brengen daarbij aan onze opdrachtgever een rapport uit. We trachten in onze rapportages aan te geven wat het probleem is en waar deze (vermoedelijk) vandaan komt. Tevens dragen we een praktische benadering aan van de oplossing voor de geconstateerde problemen. Indien nodig worden specialisten op een bepaald gebied hiervoor ook uitgenodigd.

Vervolgens begeleiden we het gehele renovatie project.

Controler

Het komt ook vaak voor dat er vanuit (instutionele) beleggers gevraagd wordt om het gehele bouwproces te volgen. Dan wordt de projectmanagement door anderen uitgevoerd.

We hebben dan een signalerende functie.

BOUWMANAGEMENT PROJECTEN