Starterswoningen in Zelhem

De afgelopen jaren zijn we betrokken bij het CPO project van 14 starterswoningen in Zelhem. De bouw van de woningen zal binnenkort door de aannemer KlaassenGroep BV worden opgepakt.

 

Bouwen als CPO – gezamenlijk naar een mooi en gedragen resultaat

CPO staat voorCollectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een ontwikkelvorm van een groep particulieren (collectief) met bijzondere woonwensen. Bijvoorbeeld starters, doorstromers en of seniorenwoningen. De CPO fungeert als vereniging of stichting. Daar waar het reguliere aanbod van woningen (o.a. via Funda) niet in voorziet, houdt deze groep zelf de volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

 

Gemeenten zijn nauw betrokken deze processen om vergrijzing tegen te gaan en zoveel mogelijk op de wensen van haar inwoners te kunnen inspelen. Ook komt het voor dat een gemeente het voortouw neemt voor bouwplannen en dit overdraagt aan een nieuw te vormen CPO-groep.

 

Voordelen van een CPO:

 • Particulier initiatief of van een belangen vereniging/stichting. Het is een unieke kans voor starters, doorstromers en ouderen;
 • Met toekomstige buren een eigen woning ontwikkelen en meteen ook aan een nieuwe buurt bouwen;
 • Kostenvoordeel door zelf de beslissingen te nemen en samen te bouwen;
 • Geen standaardwoning, maar een woning op maat die aan alle individuele wensen voldoet;
 • Geen winst, fee of provisie voor een externe projectontwikkelaar;
 • Zelf een architect en of aannemer kiezen;
 • Duurzame en energiezuinige woningen bouwen tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

 

CPO-begeleiding:

Bij een CPO wordt er gebouwd samen met een groep. Hierbij komt het nodige kijken. Als groep moet er heel veel geregeld worden. De vraag is of de kundigheid en de mogelijkheid binnen de groep aanwezig is. Als CPO-begeleider kunnen we deze taken op ons nemen en uitvoeren. We overziet het complete bouwproces en kunnen daar waar nodig acties ondernemen. Te meer sommige gemeenten en hypotheekverstrekkers eisen dat de CPO-groep wordt begeleid door een bouwkundige met CPO-traject ervaringen. De gemeente heeft dan 1 vast en professioneel aanspreekpunt voor het hele traject; heldere communicatie.

 

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van een CPO-traject is, op basis van onze ervaring, 2 a 2,5 jaar. Dit hangt van diverse factoren af.

 • De medewerking van de gemeente en hieraan gekoppeld de ruimtelijke procedures;
 • De participatie met de omwonenden van het project;
 • De benodigde onderzoeken en vergunningen;
 • De snelheid van handelen van de CPO-groep;
 • De voorbereidingen om te komen tot een plan door de architect en aannemer.

 

Mocht u interesse hebben dan zouden we graag met u in gesprek gaan over het woningbouwplan in gemeente  en over de wijze waarop we gezamenlijk hier een succes van gaan maken. Indien u belangstelling hebt zijn we graag bereid om een mondelinge toelichting en een presentatie te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

Video over de totstandkoming van het project CPO in Zelhem.